Kontakt

RNDr. Ján Gálik, CSc.
Neurobiologický ústav BMC SAV
Šoltésovej 4
040 01 Košice
e-mail: galik@saske.sk

© Copyright 2023 Košické vedecké kaviarne