Čo sú košické vedecké kaviarne?

Vedecká kaviareň nemá formálne obmedzenia, je to otvorený „formát“. Vo väčšine prípadov býva na začiatku prezentácia, obyčajne v rozsahu 30-40 minút, ale mali sme v pohode aj prezentácie cez hodinu, a mali sme aj kaviarne bez ppt prezentácie, prezentujúci jednoducho rozprával. Nie sú formálne obmedzenia, teda v rámci rozumných medzí (dvojhodinová prezentácia by bola už cez čiaru… :-)). Potom nasleduje diskusia, podľa témy môže trvať 10 minút, ale aj dve hodiny…

Zo zoznamu doterajších kaviarní môžete vidieť, že rozptyl tém je veľký, ide o popularizáciu vedy pre verejnosť. V tomto prípade ide naozaj o verejnosť, poslucháčov nijakým spôsobom neorganizujeme, prichádzajú len na základe záujmu a dobrovoľnosti; chodia školopovinné deti aj dôchodcovia, niekedy študenti; teda široká verejnosť v pravom slova zmysle.

Dobrovoľnosť ale znamená aj to, že nikdy sa nedá zaručiť koľko ľudí a v akej skladbe príde… Niekedy zamieša karty počasie, niekedy dôležitý hokejový zápas v termíne kaviarne , ale v prevažnej väčšine kaviarní sme mali veľmi slušný záujem. Čo sa týka miesta a termínu kaviarní, tak momentálne sa konajú v Tabačke, v kinosále, vždy v poslednú stredu v mesiaci o 18:00. Ak budete potrebovať viac informácii, pokojne nás kontaktujte.

Tabačka Kulturfabrik
Gorkého 2, 040 01 Košice

© Copyright 2024 Košické vedecké kaviarne