Nová kombinovaná terapia na báze alginátových biomateriálov a trofických faktorov pre obnovu poranenej miechy.

Principal investigator in SAS: MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Principal investigator in France: Prof. M. Salzet, PhD.
Duration of project: 1.1.2016-31.12.2018
Project registration number: SK-FR- 2015-0018